L’importància de la qualitat de l’aire a casa

La qualitat de l’aire interior és un tema que cada cop preocupa més. Una prova de l’Agència de Protecció Mediambiental va descobrir que el 96% de les llars als Estats Units tenen problemes de qualitat de l’aire interior (A Espanya encara no s’ha fet un estudi tan rigurós, però de ben segur les dades espantarien…). Aquests resultats van fer que l’agència declarés la qualitat de l’aire interior entre els cinc riscos principals que afecten la salut pública.

La contaminació de l’aire interior té diversos efectes perjudicials, com l’agreujament de les al·lèrgies, els esternuts, la picor d’ulls, la tos i els problemes de salut greus com el càncer de pulmó i les malalties respiratòries. Segons l’OMS, més de quatre milions de persones moren prematurament cada any per malalties associades a la mala qualitat de l’aire interior.

Construccions Bernal ha realitzat reformes per millorar la mala ventilació en molts habitatges, però tot i així, continua sent una preocupació.

Què és una ventilació adequada?
La ventilació consisteix essencialment a substituir l’aire interior per aire exterior fresc i filtrat a casa o edifici comercial. Lobjectiu principal de la ventilació és proporcionar un ambient interior amb aire de qualitat. La ventilació reposa l’oxigen, elimina contaminants com el fum, la humitat, la pols, els bacteris i el diòxid de carboni, i en controla la temperatura.

Els sistemes de ventilació adequats han d’eliminar les olors desagradables i la humitat excessiva així com introduir l’aire exterior i fer circular l’aire interior. Això evita l’estancament i la contaminació possible de l’aire interior. L’ideal és que la ventilació adequada sigui un procés bidireccional. De fet, si viviu en un interior: hi ha un intercanvi d’aire des de l’interior i l’exterior i una circulació dins d’aquest.

Per què és important una ventilació adequada?
Com hem dit, la qualitat de l’aire interior és una qüestió crucial per a la salut i la seguretat. Els problemes de ventilació més comuns amb què cal anar amb compte són els següents:

Ventilació inadequada dels sistemes de climatització i ventilació.
La contaminació de l’aire derivada dels materials de construcció, com ara els productes químics dels taulers de partícules, les pintures, les cues i la fibra de vidre. Altres contaminants de l’aire poden incloure bacteris, fongs, floridura, compostos orgànics volàtils, vapors i olors desagradables. Però sens dubte, l’augment del nombre de persones que utilitzen un lloc de treball petit i del nombre d’hores que passen al lloc de treball independentment de les preocupacions: la ventilació ajuda a mantenir una bona qualitat de l’aire interior. La ventilació ajuda a diluir les olors i reduir la concentració de partícules a l’aire.

Consells per millorar la qualitat de l’aire interior
La qualitat de l’aire afecta el confort i el benestar dels ocupants d’un edifici. També afecta la productivitat dels empleats als edificis comercials. Els consells següents poden millorar la qualitat de l’aire interior:

1. Controlar la qualitat de l’aire interior
Supervisar la qualitat de l’aire interior amb regularitat és molt important. Amb l’ús de monitors de qualitat de l’aire, podeu obtenir lectures precises de diversos contaminants de l’aire. Aquests monitors detecten la presència de CO2, espores de floridura i monòxid de carboni a l’aire. Els monitors de gamma alta proporcionen alertes si la quantitat d’aquests contaminants assoleix nivells perillosos.

2. Millorar la ventilació de l’edifici
Una adequada ventilació contribueix a una bona qualitat de l’aire interior. Pot millorar la ventilació mitjançant:

Canviar els filtres d’aire: els aparells d’aire condicionat i els forns tenen filtres d’aire que atrapen pols, residus i altres contaminants de l’aire. L’acumulació contínua d’aquests contaminants obstrueix els filtres, afectant-ne el funcionament correcte i la qualitat de l’aire interior.
Portes i finestres obertes – Deixar les finestres i portes obertes és probablement la manera més senzilla de mantenir una ventilació adequada. Això permet que l’aire fred entri a l’habitació des de l’exterior mentre l’aire calent en surt.
Instal·leu un ventilador de sostre – La instal·lació d’un ventilador de sostre també millora la circulació de l’aire. Els ventiladors de sostre fan circular i refreden l’aire de l’habitació.
Netegeu els conductes de ventilació – Els conductes de ventilació de casa també afecten la qualitat de l’aire interior. Les grans reixetes de ventilació o els conductes d’aire de tornada introdueixen l’aire interior a la unitat de ventilació per escalfar, refrigerar o ventilar. Assegureu-vos que aquestes reixetes de ventilació estiguin netes i lliures de pols per evitar contaminar l’aire que hi circula.
Aprofiteu l’extractor de la cuina – Si la vostra casa té un extractor de cuina, enceneu-lo quan cuini per aspirar immediatament els gasos i les partícules. Cuinar amb estufes o escalfadors
allibera monòxid de carboni, que és molt perillós.
Obriu el conducte de la xemeneia – Les xemeneies de llenya tenen un conducte a la xemeneia. Aquest conducte allibera els gasos de combustió i el fum de la xemeneia. Si no obriu el conducte, el fum i altres gasos de combustió contaminaran el seu ambient interior.

3. Controleu els nivells d’humitat interior
La humitat també perjudica la qualitat de lʻaire interior. Heu de mantenir els nivells d’humitat de la vostra llar entre el 30% i el 50%. Un excés dhumitat pot provocar laparició de floridura. Per reduir la humitat interior.

Utilitzeu ventiladors a la cambra de bany – Això extreu l’aire humit i altres contaminants de la seva cambra de bany. Enceneu sempre el ventilador durant i després de les dutxes de vapor. Utilitzeu un ventilador de cuina – Com el ventilador del bany, extreu l’aire humit i els perillosos gasos de la cuina.
Utilitza un deshumidificador – Un deshumidificador és molt útil si vius a zones de clima humit.

Nota final
Mantenir una ventilació adequada és important per garantir una bona qualitat de lʻaire interior. Els propietaris d’habitatges han de tenir cura de les diferents causes de la mala qualitat de l’aire interior i aplicar mesures preventives per gaudir d’un ambient interior de qualitat. Els propietaris d’habitatges han d’anar amb compte amb les causes diverses de la mala qualitat de l’aire interior i aplicar mesures preventives per gaudir d’un ambient interior de qualitat. Vols que t’ajudem a millorar-la? Truca’ns sense compromís.

Recent Posts

Leave a Comment

Call Now ButtonTrucar Ara