Cadires HOT foam. CANCIO

La cadira HOT foam confort ofereix la màxima comoditat a l’usuari gràcies a l’ergonomia del seu seient i de l’escuma interior que incorpora l’entapissat. Es fabrica en dos acabats d’armadura, alumini i cromat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt