Pack Franke Aigueres

La col·lecció BASIC neix de formes simples però sempre mantenint un estil contemporani, el gran ventall de possibilitats permet jugar amb diferents opcions que combinen perfectament el pràctic i l’estètic sense renunciar a la resistència.
Bàsicament una gran opció

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt